Celem KBM jest:

  • integracja środowiska naukowego w zakresie oceanologii i morskich nauk pokrewnych;
  • tworzenie forum prezentacji i wymiany myśli naukowej;
  • ułatwianie wymiany wyników badań naukowych oraz potrzeb i doświadczeń między nauką a gospodarką;
  • opracowywanie ekspertyz dla potrzeb administracji i instytucji gospodarczych, rządowych, samorządowych i innych;
  • pełnienie funkcji Narodowego Komitetu ds. współpracy z międzynarodowym Komitetem SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) - przewodniczący prof.dr hab.inż. Janusz pempkowiak
  • opiniowanie wniosków o członkostwo PAN, nagród Prezesa Rady Ministrów i Dziekana Wydziału III PAN oraz kandydatów do Rady NCN.